YÖNAR/MU'2021 SEMPOZYUMU TÜM DİSİPLİNLERİ ORTAK PLATFORMDA BULUŞTURUYOR

YÖNAR/MU’2021 Sempozyumu “Akıllı Dönüşüme Yolculuk” teması altında farklı disiplinlerden araştırmacıların güncel bilgi ve çalışmalarını ortak bir platformda paylaşmasını amaçlamaktadır.

YÖNAR/MU’2021 Sempozyumu kapsamında konu kısıtlaması bulunmamaktadır. YÖNAR/MU’2021 YÖNETİM ve MÜHENDİSLİK alanlarının kesişim noktasında bulunan MULTİDİSİPLİNER bir sempozyumdur.

Açılış Konuşmacıları

2 NİSAN 2021
09.30 – 11.00

HÜLYA GEDİK
Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

     Davetli Konuşmacılar

     2 NİSAN 2021
     11.10 – 12.40

       PANELLER

       ÖZEL OTURUMLAR

       amblem-2

       Sayın Araştırmacılar,

       YÖNETİM ARAŞTIRMALARI / MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI SEMPOZYUMU’nu (YÖNAR/MU’2021) 2-4 Nisan 2021 tarihleri arasında dijital olarak gerçekleştireceğimizi sizlere duyurmaktan mutluluk duyarız. YÖNAR/MU’2021, Yönetim Araştırmaları Derneği ve İstanbul Gedik Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlenmektedir.

       Sempozyum temamızı, dünyada birçok olumlu ve olumsuz gelişmelere karşın hemen her alanda yaşanan dönüşümün ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanması ve dönüşüm yolunda bilinçli gelişmelere duyulan ihtiyacı göz önünde tutarak “Akıllı Dönüşüme Yolculuk” olarak belirledik. Amacımız, yönetim ve mühendislik alanlarında faaliyet gösteren ve her biri kendi alanında değer yaratan araştırma ve uygulamaların da yaratacağı sinerji ile bir “akıllı dönüşüm” hedefine odaklanmak ve hemen tüm yaşamımızı olumlu etkileyecek beşerî ve teknolojik gelişmelerin sistematik biçimde sağlanmasına ilişkin bir dönüşüm süreci modeli oluşturmaya katkı sağlamaktır.

       Ortaya çıkan bu sinerji ile; yeni koşullara hızla ayak uydurma becerisi geliştirme, her alandaki değişim süreçlerini iyi yönetme, doğru tasarlanmış veri ve bilgi altyapısı ile desteklenen yeni teknolojilerden en iyi biçimde yararlanma ve ileri mühendislik uygulamalarını toplum yaşamına daha fazla katma gibi birçok fayda üreterek ülkemizin daha hızlı gelişmesine katkı sağlayabileceğiz.

       YÖNAR/MU’2021’de sizleri aramızda görmeyi ümit etmekteyiz. Sizlerin birikimi, hazırlayacağınız kapsamlı çalışmalar ve etkin bilgi paylaşımı sayesinde birlikte sempozyum amaçlarımıza ulaşacağımıza ve önemli başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır.

       Yönetim ve mühendislik bilimlerinde çalışan tüm akademisyenleri ve her sektörde işlerini yönetme ile ilgili sorunlar yaşayan, çözümler arayan değerli araştırmacıları Yönetim Araştırmaları / Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu’na davet etmekteyiz.

       Prof. Dr. Kemal Güven GÜLEN
       Yönetim Araştırmaları Derneği

       Prof. Dr. Semra BİRGÜN
       İstanbul Gedik Üniversitesi